IJsclublogohardrijder

IJSCLUB DE LIEDE van 1889

 

Jaarverslag 1994 - 1995

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Samenstelling bestuur zoals in de vergadering van 28-12-1994 is besloten:

Voorzitter Frits van Geldorp

2e Voorzitter --

Secretaris Chris Buzink

2e Secretaris --

Penningmeester Marja Rodenburg

2e Penningmeester Frits van Geldorp

 

Verdeling van de overige taken:

coördinatie vrijwilligers Jan van der Aar

coördinatie publiciteit Chris Buzink

coördinator materiaal Marcel Wempe

beheer historisch archief Frits van Geldorp

adviseur J.C. van Leverink

adviseur G. Molenaar

 

Er zijn in de loop van dit seizoen enige bestuurs- en/of taakwijzigingen geweest:

Karin van Schie treed toe tot het bestuur per 21-03-1995

2e voorzitter Jan van der Aar (vergadering 21-03-1995

2e secretaris Karin van Schie (vergadering 21-03-1995)

 

Vergaderingen:

er zijn dit jaar 5 vergaderingen uitgeschreven.

- 28-12-1994 o.a. bestuursverkiezing, verslag

- 10-01-1995, verslag

- 21-03-1995, verslag

- 10-04-1995, verslag

- 23-04-1995 over organisatie fiets puzzeltocht, afgelast, geen verslag

 

Activiteiten:

- geen (de bedachte fiets puzzeltocht is om diverse redenen niet doorgegaan)

 

Overige zaken:

- bijdrage aan Dorpskrant nr.55 van december 1994 over de bestuurlijke verjonging.

- bijdrage aan Dorpskrant nr.56 van maart 1995 bestaande uit een interview met het oude bestuur en vele anekdotes.

 

 

Chris Buzink (secretaris)