IJsclublogohardrijder

IJSCLUB DE LIEDE van 1889

 

Jaarverslag 1995 - 1996

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Samenstelling bestuur bij aanvang van het seizoen:

Voorzitter Frits van Geldorp

2e Voorzitter Jan van der aar

Secretaris Chris Buzink

2e Secretaris Karin van Schie

Penningmeester Marja Rodenburg

2e Penningmeester Frits van Geldorp

 

Verdeling van de overige taken:

coördinatie vrijwilligers Jan van der Aar

coördinatie publiciteit Chris Buzink

coördinator materiaal Marcel Wempe

beheer historisch archief Frits van Geldorp

adviseur J.C. van Leverink

adviseur G. Molenaar

 

Er zijn in dit seizoen geen bestuurs- en/of taakwijzigingen geweest

 

Vergaderingen:

Er is dit jaar 1 vergadering uitgeschreven:

- --06-12-1995 wedstrijd voorbereiding, verslag

 

Activiteiten:

- 10-12-1995 kortebaanwedstrijd voor de jeugd, 39 deelnemers

- 01-01-1996 fakkeltocht op de Liede

- 07-01-1996 Kortebaan wedstrijden voor jeugd en ouders, afgelast wegens de dooi

- 28-01-1996 Kortebaan wedstrijden voor jongeren, 32 deelnemers.

- 04-02-1996 Kortebaan wedstrijden voor volwassenen, 33 deelnemers

- 09-02-1996 IJs disco voor jong en oud, ca. 100 bezoekers

- 11-02-1996 Afval race & Prikslede wedstrijd, afgelast wegens intredende dooi

 

Overige zaken:

- brief aan Haarlems Dagblad voor opname van de activiteit in de Schaatskalender (06-12-1995)

- sfeerfoto in het Haarlems Dagblad van een krabbelend kind op de Liede (09-12-1995)

- foto van de jeugdwedstrijden in het Haarlems Dagblad (11-12-1995)

- Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsvereniging is door Frits gebruik gemaakt van de gelegenheid een kort financieel verslag te doen (januari 1996).

- brief aan Haarlems Dagblad voor opname van de activiteit in de Schaatskalender (25-01-1996)

- brief aan Haarlems Dagblad voor opname van de activiteit in de Schaatskalender (31-01-1996)

- sfeerfoto in het Haarlems Dagblad van een eenzame schaatser op de Liede

- verslag met foto in het Haarlems Dagblad van de schaatswedstrijden op de Liede (05-02-1996)

- brief aan Haarlems Dagblad voor opname van 2 activiteiten in de Schaatskalender (06-02-1996)

- aankondiging in het Haarlems Dagblad van de 2 activiteiten (09-02-1996)

- bijdrage aan de Dorpskrant 60 van maart 1996 met bestuurszaken en de wedstrijd verslagen.

 

 

 

Chris Buzink (secretaris)