IJsclublogohardrijder

IJSCLUB DE LIEDE van 1889

 

Jaarverslag 2002 - 2003

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Samenstelling bestuur bij aanvang van het seizoen:

Voorzitter Frits van Geldorp

2e Voorzitter Jan van der Aar

Secretaris Chris Buzink

2e Secretaris Karin van Schie

Penningmeester Marja Rodenburg

2e Penningmeester Frits van Geldorp

Lid Gerard van Geldorp

 

Verdeling van de overige taken:

coördinatie vrijwilligers Jan van der Aar

coördinatie publiciteit Chris Buzink

coördinator materiaal Marcel Wempe

beheer historisch archief Frits van Geldorp

beheer website Chris Buzink

adviseur J.C. van Leverink

adviseur G. Molenaar

 

Er zijn in dit seizoen geen bestuurs- en/of taakwijzigingen geweest

 

Vergaderingen:

- vergadering 13-12-2002, verzet naar 15-01-2003

- vergadering 15-01-2003, verzet naar 04-02-2003

- vergadering 04-02-2003, geen verslag van gemaakt (secretaris was afwezig).

 

Activiteiten:

- er zijn dit jaar geen activiteiten uitgeschreven

- deelname van het bestuur en anderen aan de Rabo (sponsor) Fietstocht

 

Overige zaken:

- Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsvereniging is door Frits gebruik gemaakt van de gelegenheid een kort financieel verslag te doen (januari 2003).

- uitnodiging ontvangen voor de jaarlijkse Vrijwilligersavond op 09 december 2002 van de gemeente. Bezocht door Chris.

- brochure Sportprijzen van Van der Storm (april 2003)

- uitnodiging voor een vergadering van de Werkgroep Kanoën en Schaatsen van de gemeente Haarlem op 31-10-2002, bezocht door Chris. Zie verslag.

- uitnodiging voor een vergadering van de Werkgroep Kanoën en Schaatsen van de gemeente Haarlem op 24-03-2003, niet bezocht. Zie verslag.

- uitnodiging voor een vergadering van de Werkgroep Kanoën en Schaatsen van de gemeente Haarlem op 16-06-2003, vervallen.

- uitnodiging ontvangen voor de jaarlijkse kennismakingsavond voor nieuwe inwoners op 23 juni 2003 van de gemeente. Afgemeld.

 

 

 

Chris Buzink (secretaris)