IJsclublogohardrijder

IJSCLUB DE LIEDE van 1889

 

Jaarverslag 2004 - 2005

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Samenstelling bestuur bij aanvang van het seizoen:

Voorzitter Frits van Geldorp
2e Voorzitter Jan van der Aar
Secretaris Chris Buzink
2e Secretaris Karin van Schie
Penningmeester Marja Rodenburg
2e Penningmeester Frits van Geldorp
Lid Gerard van Geldorp

Verdeling van de overige taken:
coördinatie vrijwilligers Jan van der Aar
coördinatie publiciteit Chris Buzink
coördinator materiaal Marcel Wempe
beheer historisch archief Frits van Geldorp
beheer website Chris Buzink
adviseur J.C. van Leverink
adviseur G. Molenaar

Er zijn in de loop van in dit seizoen de navolgende bestuurs- en/of taakwijzigingen geweest:
- 22-09-2004 heeft Frits van Geldorp zijn lidmaatschap opgezegd (emigratie)
- per 01-01-2005 is Jan van Geldorp kandidaat bestuurslid.

Vergaderingen:
- 15-09-2004 afscheid Frits van Geldorp, verzet naar 21-09-2004.
- 22-09-2004 Afscheid van Frits van Geldorp, zie verslag.

Activiteiten:
Er zijn dit seizoen geen activiteiten uitgeschreven.
Er is dit seizoen niet deelgenomen aan activiteiten van andere verenigingen.

IJs situatie:
Behalve wat dunne vliesjes in december en januari was er deze winter geen ijs.

Overige zaken:
- ontvangen van de werkgroep Kanoën en Schaatsen het definitieve plan met begroting en de subsidieaanvraag (20-04-2004).
- ontvangen uitnodiging inspraak avond Intergraal Waterplan Haarlem op 13-05-2004 (22-04-2004). Niemand geweest. Stukken zijn bij Frits.
- ontvangen Intergraal Waterplan Haarlem - Confort (08-05-2004).
Stukken zijn bij Frits.
- adreswijziging verstuurd wegens bestuur wisseling (vertrek Frits)
- Gemeente Haarlemmerliede (18-08-2004, herhaald 06-12-2004)
- Werkgroep Kanoën en Schaatsen (16-08-2004)
- uitnodiging ontvangen van de gemeente voor de jaarlijkse kennismakingsavond voor nieuwe inwoners op 31-08-2004 van de gemeente (00-08-2004). Afgemeld.
- ontvangen uitnodiging informatie avond Intergraal Waterplan Haarlem op 14-09-2004 (24-08-2004). Niemand geweest. Niet schriftelijk op het plan gereageerd.
- uitnodiging voor een vergadering van de Werkgroep Kanoën en Schaatsen van de gemeente Haarlem op 06-12-2004, bezocht door Chris. Verslag aanwezig.
- uitnodiging ontvangen van de gemeente voor de jaarlijkse Vrijwilligersavond op 07-12-2004 in de Zoete Inval.
- uitnodiging voor een informatieavond van de Werkgroep Kanoën en Schaatsen van de gemeente Haarlem op 10-01-2005 betreffende steigers aan de Noord-Schalkwijkerweg, niet bezocht. Kort verslag aanwezig.
- Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsvereniging op 31-01-2005 is door waarnemend voorzitter Jan van der Aar gebruik gemaakt van de gelegenheid een kort verslag te doen van de de activiteiten (geen ijs) en de financiën (geen mutaties).
- Uitnodiging ontvangen van IJsclub Haarlem voor 04-04-2005 om samen met andere IJsclub te overleggen over het gezamenlijk organiseren van schaatstochten in de omgeving. Chris is geweest. Aanwezig waren leden van 5 IJsverenigingen rond Haarlem. Er is geen verslag.

 

Chris Buzink (secretaris)