IJsclublogohardrijder

IJSCLUB DE LIEDE van 1889

 

Jaarverslag 2006 - 2007

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Samenstelling bestuur

Verdeling van de bestuursfuncties bij aanvang van het seizoen:

Voorzitter Jan van der Aar

2e Voorzitter Jan van Geldorp

Secretaris Chris Buzink

2e Secretaris -- (vacant)

Penningmeester Marja Rodenburg

2e Penningmeester Karin Reeuwijk

Lid Gerard van Geldorp

 

Verdeling van de overige taken:

coördinatie vrijwilligers Jan van der Aar

coördinatie publiciteit Chris Buzink

coördinatie materiaal Marcel Wempe

beheer historisch archief Chris Buzink

beheer website Chris Buzink

 

Er zijn in de loop van in dit seizoen de navolgende bestuurs- en/of taakwijzigingen geweest:

- 20-12-2006 bestuursfuncties; mutaties: 2e Secretaris Karin Reeuwijk
(dit was een vacature door het vertrek van Frits van Geldorp)

 

Vergaderingen:

Er is dit seizoen 1x vergaderd:

- 20-12-2006 Seizoen voorbereiding + bestuursfuncties herverdelen. Zie verslag.

 

Activiteiten:

Er zijn dit seizoen geen activiteiten uitgeschreven.

Er is dit seizoen niet deelgenomen aan activiteiten van andere verenigingen.

 

IJs situatie:

Er was zo weinig vorst dat er geen enkele dag is geweest dat men op het ijs kon lopen. Het landje naast de school is daardoor niet onder water gezet.

 

Post en Overige zaken:

- Uitnodiging ontvangen voor de Informatieavond Nieuwe Bewoners op 14 september 2006. Wegens te weinig belangstelling van die bewoners werd de bijeenkomst later afgelast.

- Uitnodiging ontvangen van de Gemeente voor de jaarlijkse Vrijwilligersavond van december 2006 in de Zoete Inval. Jan van der Aar, Marcel Wempe en Gerard van Geldorp hebben de avond namens de IJsclub bezocht.

- Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsvereniging op 29-01-2007 is door secretaris Chris Buzink gebruik gemaakt van de gelegenheid een kort verslag te doen van de activiteiten, bestuursmutaties en de financiën. Tevens is de website onder de aandacht gebracht en een oproep gedaan voor oud foto materiaal.

 

Chris Buzink (secretaris)

 

 

Goedgekeurd in de vergadering van 10 januari 2008