IJsclublogohardrijder

IJSCLUB DE LIEDE van 1889

 

Jaarverslag 2007 - 2008

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Samenstelling bestuur

Verdeling van de bestuursfuncties bij aanvang van het seizoen:

Voorzitter Jan van der Aar

2e Voorzitter Jan van Geldorp

Secretaris Chris Buzink

2e Secretaris -- (vacant)

Penningmeester Marja Rodenburg

2e Penningmeester Karin Reeuwijk

 

Verdeling van de overige taken:

coördinatie vrijwilligers Jan van der Aar

coördinatie publiciteit Chris Buzink

IJsmeester Gerard van Geldorp

coördinatie materiaal Marcel Wempe

beheer historisch archief Chris Buzink

beheer website Chris Buzink

 

Er zijn in de loop van in dit seizoen de navolgende bestuurs- en/of taakwijzigingen geweest:

- geen

 

Vergaderingen:

Er is dit seizoen 1x vergaderd:

- 10-01-2008 Seizoen voorbereiding + jaarverslagen. Zie verslag.

 

Activiteiten:

Er zijn dit seizoen geen activiteiten uitgeschreven.

Er is dit seizoen niet deelgenomen aan activiteiten van andere verenigingen.

 

IJs situatie:

Er was zo weinig vorst dat er geen enkele dag is geweest dat men op het ijs kon lopen.

 

Post en Overige zaken:

april 2007: toegezonden gegevens voor de Gemeentegids gecontroleerd en bevestigd.

mei 2007: oproep geplaatst in de Dorpskrant voor oude foto’s van ijs-evenementen. Twee reacties ontvangen.

november 2007 Uitnodiging ontvangen van de Gemeente voor de jaarlijkse Vrijwilligersavond van 07 december 2007 in de Zoete Inval. Er zijn geen bestuursleden aanwezig geweest.

28 januari 2008: Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsvereniging op is door secretaris Chris Buzink gebruik gemaakt van de gelegenheid een kort verslag te doen van de activiteiten, bestuursmutaties en de financiën. Tevens is de website onder de aandacht gebracht en een oproep gedaan voor oud foto materiaal.

 

Chris Buzink (secretaris)

 

 

 

 

Goedgekeurd in de vergadering van (datum) ...................................