IJsclublogohardrijder

IJSCLUB DE LIEDE van 1889

 

Jaarverslag 2008 - 2009

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Samenstelling bestuur

Verdeling van de bestuursfuncties bij aanvang van het seizoen:

Voorzitter Jan van der Aar

2e Voorzitter Jan van Geldorp

Secretaris Chris Buzink

2e Secretaris -- (vacant)

Penningmeester Marja Rodenburg

2e Penningmeester Karin Reeuwijk

 

Verdeling van de overige taken:

coördinatie vrijwilligers Jan van der Aar

coördinatie publiciteit Chris Buzink

IJsmeester Gerard van Geldorp

coördinatie materiaal Marcel Wempe

beheer historisch archief Chris Buzink

beheer website Chris Buzink

 

Er zijn in de loop van in dit seizoen geen bestuurs- en/of taakwijzigingen geweest.

 

Vergaderingen:

Er is dit seizoen niet vergaderd.

 

Activiteiten:

Er zijn dit seizoen geen activiteiten uitgeschreven.

Het landje bij de School is niet onderwater gezet.

Er is dit seizoen niet deelgenomen aan activiteiten van andere verenigingen.

 

IJs situatie:

Er was half januari 2009 voor het eerst sinds lange tijd weer voldoende vorst om te ca. 4 dagen schaatsen. Het ijs was echter onvoldoende dik (6 - 9cm) voor groepen personen. Er zijn dan ook geen activiteiten georganiseerd. Er is door een van de leden wel een baan uitgezet op de Liede.

In de omgeving was het ijs beduidend beter dan op de Liede.

 

Post en Overige zaken:

01 november 2008 Uitnodiging ontvangen van de Gemeente voor de jaarlijkse Vrijwilligersavond van 09 december 2008 in de Zoete Inval.

02 februari 2009: Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsvereniging is door secretaris Chris Buzink gebruik gemaakt van de gelegenheid een kort verslag te doen van de activiteiten, bestuurssamenstelling en de financiën. Tevens is de website onder de aandacht gebracht en een oproep gedaan voor oud foto materiaal.

10 februari 2009 een uitnodiging van de gemeente ontvangen om mee te doen met jongeren via een Video-informatiezuil te informeren te stimuleren over en hun mening te laten geven over de toekomstvisie van onze gemeenschap. Niet deelgenomen.

24 maart 2009 een uitnodiging van de gemeente ontvangen om mee te doen aan de “Nationale Sport Week” om het belang van sport onder de aandacht te brengen.

27 april 2009: toegezonden gegevens voor de Gemeentegids gecontroleerd en bevestigd.

28 april 2009 heeft de IJsclub een uitnodiging ontvangen om deel te nemen

aan de laatste bijeenkomt voor de "Strategische toekomst visie" op 18 mei 2009. Jan is er namens de IJsclub heen gegaan. Geen verslag.

 

 

Chris Buzink (secretaris)

 

 

 

Goedgekeurd in de vergadering van (datum) ...................................