IJsclublogohardrijder

IJSCLUB DE LIEDE van 1889

 

Jaarverslag 2009 - 2010

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Samenstelling bestuur

Verdeling van de bestuursfuncties bij aanvang van het seizoen:

Voorzitter Jan van der Aar

2e Voorzitter Jan van Geldorp

Secretaris Chris Buzink

2e Secretaris -- (vacant)

Penningmeester Marja Rodenburg

2e Penningmeester Karin Reeuwijk

 

Verdeling van de overige taken:

coördinatie vrijwilligers Jan van der Aar

coördinatie publiciteit Chris Buzink

IJsmeester Gerard van Geldorp

coördinatie materiaal Marcel Wempe

beheer historisch archief Chris Buzink

beheer website Chris Buzink

 

Er zijn in de loop van in dit seizoen geen bestuurs- en/of taakwijzigingen geweest.

 

Vergaderingen:

Er is dit seizoen niet vergaderd.

 

Activiteiten:

Er zijn dit seizoen geen activiteiten uitgeschreven.

Het landje bij de School is wel onderwater gezet.

Er is dit seizoen niet deelgenomen aan activiteiten van andere verenigingen.

 

IJs situatie:

Half december is het begonnen te vriezen. Twee dagen later heeft Jan het landje bij de school onderwater gezet. Kort daarna begon het echter te sneeuwen en groeide het ijs nauwelijks nog aan.

Het is blijven sneeuwen tot ca. 10 januari 2010. Toch kon er vanaf begin januari 2010 geschaatst worden op het landje. De kwaliteit was door de sneeuw echter matig. De Liede was toen, net als alle grotere wateren in en rond Haarlem, nog niet veilig. Op 17 januari begon het langdurig te regenen en te dooien en was het echt over met de vorst en sneeuw.

 

Post en Overige zaken:

07 juli 2009: De gemeente maakt in de “gemeente advertentie” bekend dat zij per 01-05-2009 een verzekering heeft afgesloten voor alle vrijwilligers in de gemeente. De verzekering geld voor ongevallen, schade aan persoonlijke eigendommen en aansprakelijkheid.

01 oktober 2009: Uitnodiging ontvangen van de Gemeente voor de jaarlijkse Vrijwilligersavond van 07 december 2009 in de Zoete Inval. Chris is er heen geweest. Geen verslag.

14 oktober 2009 een enquête ontvangen van de vrijwilligerscentrale VWC te Haarlem. Doel was het verzamelen van gegevens over de vereniging (grootte, activiteiten, bekendheid met VWC). Ingevuld en opgestuurd door Chris.

14 oktober 2009 per mail een uitnodiging ontvangen van “Stichting Topsport Kennemerland” om mee te doen aan een seminar over talent ontwikkeling. Afgemeld.

15 oktober 2009 per mail een uitnodiging ontvangen van “Stichting Topsport Kennemerland” om mee te doen aan een internet enquête die in opdracht van de gemeente wordt gehouden. Vragen als: hoeveel topsporters heef t de vereniging en is er voldoende kennis om hen te begeleiden. Ingevuld door Chris.

02 november 2009: uitnodiging ontvangen voor de gemeenteraadsvergadering over de "Strategische toekomst visie". Chris is er heen geweest. Geen verslag.

18 december 2009: uitnodiging ontvangen voor de Nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur. Chris is er heen geweest.

15 januari 2010: een uitnodiging ontvangen om op 24 februari onze zienswijze te geven op de gemeentelijke sportnota. Bijgevoegde enquête ingestuurd.

08 februari 2010: Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsvereniging is door secretaris Chris Buzink gebruik gemaakt van de gelegenheid een kort verslag te doen van de activiteiten, bestuurssamenstelling en de financiën. Ook is er uitgelegd waarom er geen activiteiten zijn georganiseerd (te dun ijs door de sneeuw). Tevens is de website onder de aandacht gebracht en een oproep gedaan voor oud foto materiaal.

Op de informatie tafel flyers neergelegd over “Veiligheid op Natuurijs” en foto afdrukken van de afgelopen winter.

01 april 2010: factuur ontvangen van provider voor website hosting.

07 april 2010: brief ontvangen van Vrijwilligerscentrale (VWC) Haarlem en omgeving met informatie over VWC, met 2 folders.

11 juni 2010: email ontvangen van De Kleine Media om de gegevens voor de gemeentegids te controleren en zo nodig aan te passen. Gereageerd.

 

 

 

Chris Buzink (secretaris)

 

Goedgekeurd in de vergadering van (datum) ...................................