IJsclublogohardrijder

IJSCLUB DE LIEDE van 1889

 

Jaarverslag 2010 - 2011

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Samenstelling bestuur

Verdeling van de bestuursfuncties bij aanvang van het seizoen:

Voorzitter Jan van der Aar

2e Voorzitter Jan van Geldorp

Secretaris Chris Buzink

2e Secretaris -- (vacant)

Penningmeester Marja Rodenburg

2e Penningmeester Karin Reeuwijk

Lid algemeen Gerard van Geldorp

Lid algemeen Marcel Wempe

 

Verdeling van de overige taken:

coördinatie vrijwilligers Jan van der Aar

coördinatie publiciteit Chris Buzink

IJsmeester Gerard van Geldorp

coördinatie materiaal Marcel Wempe

beheer historisch archief Chris Buzink

beheer website Chris Buzink

 

Er zijn in de loop van in dit seizoen geen bestuurs- en/of taakwijzigingen geweest.

 

Vergaderingen:

Er is dit seizoen niet vergaderd.

Wel is er informeel overleg geweest op 27 november 2010.

 

Activiteiten:

Er zijn dit seizoen geen activiteiten uitgeschreven.

Het landje bij de School is op wel onderwater gezet:

27 november 2010 - het landje naast de school is door het bestuur onderwater gezet. Doordat vogels 's nachts op het zachte ijs hadden gelopen is er de volgende dag nog een laagje water op gelegd om het weer glad te krijgen.

14 februari 2011 - De ijsmeester heeft het landje naast de school weer laten leeglopen.

Er is dit seizoen niet deelgenomen aan activiteiten van andere verenigingen.

 

IJs situatie:

Het landje bij de school was eind november al onder water gezet door de ijsmeester. Hoewel het ijs daar ook slecht was, kon daar kon op een gegeven moment toch geschaatst worden.

Op de eerste vrijdag avond was het gezellig met een groep buurtgenoten, een vuurkorf en een paar glaasjes. Maar de pret was de volgende dag al over.

Ook kinderen, vooral van de school hebben van het landje gebruik van gemaakt, maar niet erg massaal is onze indruk.

 

Post en Overige zaken:

16 oktober 2010: Uitnodiging ontvangen van de Gemeente voor de jaarlijkse Vrijwilligersavond van 07 december 2010 in de Zoete Inval.

Rond gestuurd. Chris en Marcel zijn er heen geweest. Geen verslag.

23 december 2010: uitnodiging ontvangen voor de Nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2011 van het gemeentebestuur.

Rond gestuurd. Chris is er heen geweest. Geen verslag.

3 januari 2011: uitnodiging ontvangen van de Dorpsvereniging om op de jaarvergadering iets te vertellen over de IJsclub.

31 januari 2011: Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsvereniging is door secretaris Chris Buzink gebruik gemaakt van de gelegenheid een kort verslag te doen van de activiteiten, bestuurssamenstelling en de financiën. Ook is er uitgelegd waarom er geen activiteiten zijn georganiseerd (te veel sneeuw op het ijs, daarom te dun). Tevens is de website onder de aandacht gebracht en een oproep gedaan voor oud foto materiaal. Op de informatie tafel flyers neergelegd over “Veiligheid op Natuurijs”.

08 januari 2011: email ontvangen van Bibliotheek Haarlem en Omstreken om de gegevens en doelstelling van de IJsclub te vermelden op hun website www.cjgheemstede.nl. Gedaan door Chris.

11 februari 2011: brief ontvangen van de Vrijwilligerscentrale Haarlem (VWC) met een uitleg van de mogelijkheden en voordelen van die VWC. Niet gereageerd, daar wij niet onder hun doelstelling vallen.

01 april 2010: factuur ontvangen van provider voor website hosting 2011-2012.

15 mei 2011: per email een uitnodiging ontvangen om op 28 mei 2011 de opening van de activiteitenplek Spaarndam bij te wonen. Rondgestuurd. Karin is geweest. Geen verslag.

25 juni 2011: email ontvangen van De Kleine Media om de gegevens voor de gemeentegids te controleren en zo nodig aan te passen. Gereageerd door Chris.

27 juni 2011: email met uitnodiging ontvangen van de gemeente voor informatief overleg over de Structuurvisie 2035 op 12 juli 2011. Rond gestuurd. Niemand geweest.

 

 

 

Chris Buzink (secretaris)

 

Goedgekeurd in de vergadering van (datum) ...................................