IJsclublogohardrijder

IJSCLUB DE LIEDE van 1889

 

Jaarverslag 2011 - 2012

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Samenstelling bestuur

 

Verdeling van de bestuursfuncties bij aanvang van het seizoen:

Voorzitter Jan van der Aar

2e Voorzitter Jan van Geldorp

Secretaris Chris Buzink

2e Secretaris Karin Reeuwijk

Penningmeester Marja Rodenburg

2e Penningmeester Karin Reeuwijk

Lid algemeen Gerard van Geldorp

Lid algemeen Marcel Wempe

 

Verdeling van de overige taken:

coördinatie vrijwilligers Jan van der Aar

coördinatie publiciteit Chris Buzink

coördinatie materiaal Marcel Wempe

IJsmeester Gerard van Geldorp

beheer historisch archief Chris Buzink

beheer website Chris Buzink

 

Er zijn in de loop van in dit seizoen zijn 5 van de 7 bestuursleden afgetreden.

Er is een interim bestuur gevormd, bestaande uit2 personen:

Voorzitter Marcel Wempe

Secretaris Chris Buzink

Penningmeester --

 

 

Vergaderingen:

 

Er is dit seizoen 1x vergaderd. Dit was een evaluatie vergadering aan het einde van het seizoen. Enkele bestuursleden van de IJsclub gaven te kennen met hun bestuursfunctie te willen beëindigen. Het bleek dat door verandering van persoonlijke omstandigheden, sinds de laatste keer dat er iets op het ijs georganiseerd was, het moeilijk was het e.e.a. goed te organiseren. Met veel inzet heeft het bestuur een Koek-en-Zopie gerealiseerd en een kortebaan wedstrijd voor de jeugd georganiseerd, maar men wil dit niet nog een keer doen. Zie verder het vergaderverslag.

 

De IJsclub beschikt al 10-tallen jaren over een schuur voor de opslag van haar materiaal om o.a. banen uit te zetten. Deze schuur stond in de achtertuin van de voormalige voorzitter Gerard Molenaar. 

In het weekeind van 21-22 februari 2012 is deze schuur gesloopt. De spullen zijn door Gerard van Geldorp gedeeltelijk (?) bij Jan van de Aar ondergebracht. 

 

 

IJs situatie:

 

Tot begin februari 2012 was het een kwakkelwinter. Toen begon het te vriezen. De Liede vroor echter maar langzaam dicht. Pas op 10 februari keurde de havendienst van Haarlem het ijs goed. Op 11 februari is een jeugdwedstrijd gehouden. De volgende dag begon het al te dooien maar kon er (voor het laatst) toch nog geschaatst worden.

 

 

Activiteiten:

 

Gerard van Geldorp heeft rond 4 februari een wal opgeworpen op het landje naast de school, rond de woning aldaar om water overlast te voorkomen.

 

Begin februari heeft Karin Reeuwijk een Facebook pagina aangemaakt.

 

Het landje bij de School is onderwater gezet: Er was stevig ijs, maar de kwaliteit was door sneeuwval er slecht. Toch is er veel gebruik van gemaakt.

Op 11 februari zijn er onder prachtige omstandigheden jeugdwedstrijden verreden. De belangstelling was met 20 deelnemers helaas matig. Zie verder het wedstrijd verslag.

Op die dag en de dag er na had de ijsclub ook een eigen koek-en-zopie op het ijs staan.

 

De IJsclub beschikt al 10-tallen jaren over een schuur voor de opslag van haar materiaal om o.a. banen uit te zetten. Deze schuur stond in de achtertuin van de voormalige voorzitter Gerard Molenaar. 

In het weekeind van 21-22 februari 2012 is deze schuur gesloopt. De spullen zijn door Gerard van Geldorp gedeeltelijk (?) bij Jan van de Aar ondergebracht. 

 

Er is dit seizoen niet deelgenomen aan activiteiten van andere verenigingen.

 

 

Post en Overige zaken:

 

27 juni 2011 en 6 juli 2011: email met uitnodiging ontvangen van de gemeente voor informatief overleg over de Structuurvisie 2035 op 12 juli 2011.

Rond gestuurd. Niemand geweest.

 

8 juli 2011: per mail een uitnodiging ontvangen om de officiële opening van de IJdijkenroute bij te wonen.

Rondgestuurd. Niemand geweest.

 

23 augustus 2011 en 23 augustus 2011: per mail een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een “Informatiemarkt en Startbijeenkomst Structuurvisie2035” op 7 september 2011.

Afgemeld.

 

11 oktober 2011: per email het verzoek ontvangen om een formulier in te vullen met gegevens van de vereniging t.b.v. een inventarisatie voor de Sportraad.

Ingevuld en verstuurd.

 

19 oktober 2011: Uitnodiging ontvangen van de Gemeente voor de jaarlijkse Vrijwilligersavond van 7 december 2010 in de Zoete Inval.

Rond gestuurd. Chris is er heen geweest. Geen verslag.

 

27 oktober 2011: verzoek om de gegevens op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede (CJG) te controleren / bij te werken.

 

29 december 2011: uitnodiging van de Dorpsvereniging om tijdens hun jaarvergadering iets te vertellen over de IJsclub.

 

1 februari 20121: 2x Nieuwjaarswens en flyers van de Vrijwilligerscentrale VWC.

 

27 januari 2012: reclame van EuroEvents voor prijzen, polsbandjes en penningen e.d. voor evenementen.

 

30 januari 2012: Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsvereniging heef Jan van der Aar kort iets verteld over de IJsclub en de vraag opgeworpen hoe met stond tegenover parkeren op de Liedeweg tijdens ijs-evenementen.

 

5 april 2012: Uitnodiging van de gemeente om deel te nemen aan een bijeenkomt in het kader van de Structuurvisie 2035 in het dorpshuis van Spaarndam op 19 april 2013. Rond gestuurd. Niemand is namens de IJsclub geweest.

 

15 juni 2012: email ontvangen van De Kleine Media om de gegevens voor de gemeentegids te controleren en zo nodig aan te passen.

Gereageerd door Chris. dd 17 juni 2012.

 

 

Chris Buzink (secretaris)

 

Goedgekeurd in de vergadering van (datum) ...................................