IJsclublogohardrijder

IJSCLUB DE LIEDE van 1889

 

 

Jaarverslag 2012 - 2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Samenstelling bestuur

 

Daar er aan het eind van vorig seizoen 5 van de 7 bestuursleden zijn afgetreden, is er een interim bestuur gevormd, bestaande uit2 personen:

Voorzitter Marcel Wempe

Secretaris Chris Buzink

Penningmeester --

 

 

Vergaderingen:

 

Er is formeel niet vergaderd.

Er is wel informeel overleg geweest om nieuwe bestuursleden te vinden.

 

 

IJs situatie:

 

Er is niet geschaatst op de Liede. Het was een kwakkelwinter

 

 

Activiteiten:

 

13/14 januari 2013 is het landje bij de school is onderwater gezet. Helaas werd het door de sneeuw geen mooi ijs.

Er is dus niets georganiseerd dit seizoen.

Er is dit seizoen niet deelgenomen aan activiteiten van andere verenigingen.

 

 

Post en Overige zaken:

 

28 juni 2012: brief met verzoek om onze gegevens op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) te controleren / bij te werken.

 

16 oktober 2012: brief van Meerlanden. Ze hebben 50.000 euro te verdelen uit het Meerlanden fonds. Als je een goed voorstel hebt kan je een bijdrage ontvangen. Niets ingestuurd

 

18 januari 2013: uitnodiging van de Dorpsvereniging om tijdens hun jaarvergadering iets te vertellen over de IJsclub.

 

04 februari 2013: Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsvereniging heeft Chris de situatie rond het bestuur verteld.

 

 

Chris Buzink (secretaris)

 

Goedgekeurd in de vergadering van (datum) ...................................