IJsclublogohardrijder

Activiteiten:

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.

Zie ook het item over IJsdikte en Veiligheid.

 

Agenda:

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten gepland.

.

De IJsclub heeft ook een Facebook-pagina:

https://www.facebook.com/ijsclub.deliede

.

 

Laatste:

Mutatie bestuur (mei 2019).

Verslag Kortebaanwedstrijden voor de jeugd 2012.

Folders van schaatstochten rond Haarlem.

 

Mededelingen

De havendienst van de gemeente Haarlem controleert in vorstperioden de ijs-situatie in en om Haarlem. Deze staan tijdens die vorstperioden meestal op de pagina van de Havendienst.
Zie: https://www.haarlem.nl/havenkantoor/
 

Zie ook de landelijke kaart met allerlei schaatslocaties, in vorstperioden bijgehouden door vrijwilligers. Niet altijd actueel (datum is te zien).

Contact? e-mail aan de secretaris
 

15 september 2022 - Van schaatsen is de afgelopen winter niets terecht gekomen. De temperaturen beleven te hoog.
Wat wel gelukt is, is dat we een pacht-overeenkomst hebben kunne sluiten met het Recreatieschap voor het schaats-weilandje. We kunnen nu zelf bepalen wanneer we het landje oderwater zetten. Er zit wel een verplichting aan voor het onderhoud, maar de kosten zijn verder laag.

1 januari 2022 - vandaag is de stop weer in de afvoer van het weiland gezet. Vorst is nog er niet in zicht, maar als die komt moeten we klaar staan.

We hebben toestemming om vanaf 1 januari tot 31 maart het landje onderwater te zetten. We proberen nog steeds om met de eigenaar (het Recreatieschap) tot betere afspraken te komen.

Allen een mooi schaatsjaar toegewenst !

^ 2021-2022 ^

12-13-14 februari 2021 - Begin 2021 was er eeen korte periode met strenge vorst, voorafgegaan door veel sneeuw.
H
et landje was niet te gebruiken, zie 08-01-2021 hier onder.
In het weekeind van 12-13-14 februari 20221 werd er geschaatst op de Binnen Liede. Het ijs was zeker de eerste 2 dagen niet betrouwbaar (4-5cm), maar als men niet bij elkaar ging staan, dan ging het meestal (!) net.
Op de Veerplas werd ook veel geschaatst.
Zie ook de foto-site.
15 februari dooide het weer.

8 januari 2021 - Zoals u wellicht gezien heeft staat het landje niet onder water. De pachter en/of de eigenaar hebben het landje niet gemaaid, waardoor het onkruid hoog staat. Zo hoog dat het boven het water uit zou steken. Schaatsen is dan eigelijk niet mogenlijk. Helaas.
Het bestuur heeft contact opgenomen met het recreatiesachap over het maaibeleid.

^ 2020-2021 ^

12 februari 2020 - Ondanks overleg met het Recreatieschap afgelopen jaar blijkt het niet gelukt te zijn om het landje in december te onderwater te mogen zetten. De huidige pachter uit Haarlem is er tegen. De huidige afspraak is dat het landje vanaf half februari tot half maart beschikbaar is om onderwater te zetten, middels inregenen. Dat is te kort om het vol te krijgen en te laat om nog te kunnen bevriezen.
We gaan opnieuw proberen betere afspraken te maken.

Het weer was daarnaast in de afgelopen maanden december en januari zodanig warm, dat het water niet bevroren zou zijn als het eerder was volgelopen.

Het bestuur zoekt overigens nog steeds versterking !

HDElsje1

^ 2019-2020 ^

21 mei 2019 - Twee bestuursleden hebben bestuursfuctie neergelegd en een derde (de voorzitter) heeft aangegeven dit deze zomer, na de overdracht, te zullen doen. Er zijn nu nog 2 bestuursleden over. We zoeken dus versterking!
Daarnaast heeft het bestuur besloten de Webhosting onder te brengen bij de Dorpsvereniging, om kosten te besparen. De domeinnaam blijft gehandhaafd, de diverse e-mail adressen worden teruggebracht tot 1 stuks: ijsclub@dorpsvereniging.nl.

januari 2019 - Zoals gebruikelijk zijn we op 1 december begonnen het het onder water zetten van het landje bij de school. De nieuwe pachter maakte echter bezwaar en vroeg een geldbedrag voor het onder water zetten. In de loop van december hebben we het landje weer laten leeglopen. Met bemiddeling van het Recreatieschap (de eigenaar) is in de loop van januari overeenstemming bereikt dat het alsnog onderwater gezet mag worden. Gezien de weersverwachting doen we dat dit jaar niet meer, maar komende december gaat het weer gebeuren!

KNMItemperatuur133graden

2018-2019 ^

*

nieuws archief

*